Lezingen: “Running retraining” & “Aanpak en behandeling van rotator cuff letsels” 06/06/’19

Stijn D’Heer (collega-kinesitherapeut, Zele) en Ruud Van Cauteren (podoloog, Zele) hebben samen een werkkader uitgewerkt om mensen hun looppatroon te analyseren en bij te sturen om zodoende loopklachten te voorkomen en/of ze helpen aan te pakken. Ze maken een uitgebreid verslag op voor verschillende (para)medische beroepen, waaronder kinesitherapeuten, zodat deze met de opmerkingen aan de slag kunnen in hun eigen praktijk. Ze willen hierbij de link vormen tussen de behandeling en oefentherapie enerzijds, en de vertaling hiervan in het looppatroon anderzijds!

In de tweede lezing, gebracht door dr. Van Der Bracht, zal een overzicht gegeven worden over verschillende vaak voorkomende pathologieën van de rotator cuff. Anatomie van het schoudergewricht, pathogenese en symptomen van de aandoening,… komen allemaal aan bod. Daarnaast wordt toelichting gegeven over de mogelijke conservatieve therapieën die van toepassing zijn bij dergelijke pathologieën. Tenslotte zullen ook de mogelijke heelkundige ingrepen besproken worden met inbegrip van belangrijke aandachtspunten voor de postoperatieve revalidatie.

Met deze lezing willen we een up-to-date overzicht geven van de huidige aanpak in de orthopedische geneeskunde bij rotator cuff pathologieën. De kinesitherapeut zal hierdoor zijn kennis van de anatomie, pathogenese en symptomen vergroten, de werkwijze binnen orthopedie beter begrijpen en kunnen inschatten (bv voor doorverwijzing), en een beter inzicht hebben op belangrijke aandachtspunten voor de postoperatieve revalidatie.

Alle informatie en inschrijving via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *