Opleiding “De veerkrachtige zelfstandige” 26/03/2020

Aankondiging opleiding

Opleiding: “De veerkrachtige zelfstandige”

Docent/Spreker: Kristof Biesemans, preventieadviseur psychosociale aspecten, Liantis

Datum: 26/03/2020

Uur: 20u30 – 22u30 (deuren open vanaf 20u)

Accreditatie: 4 NE

Locatie: Zorgbedrijf Sakura – WZC Hof van Eksaarde, Eksaarde – dorp 88, 9160 Lokeren

Prijs: gratis voor Axxonleden, 39 euro voor niet-Axxonleden (BE22 9733 6076 3747, mededeling: de
veerkrachtige zelfstandige + naam)

Inschrijven: via PE-online agenda (doorklikken op “kinesitherapeut”)

Organisatie: KiLoMo vzw – E mail: depaepematthias@gmail.com
Huisartsenvereniging der Durmestreek

Opmerking: 

‘De veerkrachtige zelfstandige’ is een project van dienstengroep Liantis,
zelfstandigenorganisatie UNIZO en opleidingsinstelling Integraal. Met hun initiatief willen de drie
partners zoveel mogelijk zelfstandige ondernemers ondersteunen en versterken om stress en burn-
out te voorkomen en te bestrijden.
Burn-outs komen natuurlijk ook voor bij zelfstandige ondernemers, en niet enkel bij werknemers. In
2016 leed zelfs een kwart van alle zelfstandigen in invaliditeit aan arbeidsgerelateerde psychosociale
aandoeningen. Uit onderzoek bleek dat liefst 42,8% van de zelfstandigen de werkdruk problematisch
vond, en 26,6% liet weten dat het werk emotioneel belastend was. Nochtans worden deze
ondernemers vaak onderbelicht in de aanpak van de burn-outproblematiek.

Cursus EHBO: reanimatie en defibrilleren 06/02/2020

Aankondiging activiteit permanente vorming

Opleiding: EHBO: reanimatie en defibrilleren

Docent/Spreker: Rode Krius Vlaanderen, afdeling Lokeren

Datum: 06/02/2020

Accreditatie: 4 NE

Locatie: Zorgbedrijf Sakura – WZC Hof van Eksaarde, Eksaarde – dorp 88, 9160 Lokeren

Prijs: gratis voor Axxonleden, 39 euro voor niet-Axxonleden

Inschrijven: mailen naar depaepematthias@gmail.com

Organisatie: KiLoMo vzw – E mail: depaepematthias@gmail.com

Opmerking: In samenwerking met Rode Kruis Lokeren organiseren wij een cursus rond reanimatie en defibrilleren. Zo willen we jullie de laatste stand van zaken rond reanimeren meegeven en de technieken terug opfrissen. Ook het leren werken met een automatische externe defibrillator (AED) zit in deze cursus vervat.

Lezingen: “Running retraining” & “Aanpak en behandeling van rotator cuff letsels” 06/06/’19

Stijn D’Heer (collega-kinesitherapeut, Zele) en Ruud Van Cauteren (podoloog, Zele) hebben samen een werkkader uitgewerkt om mensen hun looppatroon te analyseren en bij te sturen om zodoende loopklachten te voorkomen en/of ze helpen aan te pakken. Ze maken een uitgebreid verslag op voor verschillende (para)medische beroepen, waaronder kinesitherapeuten, zodat deze met de opmerkingen aan de slag kunnen in hun eigen praktijk. Ze willen hierbij de link vormen tussen de behandeling en oefentherapie enerzijds, en de vertaling hiervan in het looppatroon anderzijds!

In de tweede lezing, gebracht door dr. Van Der Bracht, zal een overzicht gegeven worden over verschillende vaak voorkomende pathologieën van de rotator cuff. Anatomie van het schoudergewricht, pathogenese en symptomen van de aandoening,… komen allemaal aan bod. Daarnaast wordt toelichting gegeven over de mogelijke conservatieve therapieën die van toepassing zijn bij dergelijke pathologieën. Tenslotte zullen ook de mogelijke heelkundige ingrepen besproken worden met inbegrip van belangrijke aandachtspunten voor de postoperatieve revalidatie.

Met deze lezing willen we een up-to-date overzicht geven van de huidige aanpak in de orthopedische geneeskunde bij rotator cuff pathologieën. De kinesitherapeut zal hierdoor zijn kennis van de anatomie, pathogenese en symptomen vergroten, de werkwijze binnen orthopedie beter begrijpen en kunnen inschatten (bv voor doorverwijzing), en een beter inzicht hebben op belangrijke aandachtspunten voor de postoperatieve revalidatie.

Alle informatie en inschrijving via deze link.

Peer review: “10 things not to do with tendinopathy in the lower limb” (07/03/’19)

Tendinopathieën in de onderste ledematen zijn een vaak voorkomend probleem, maar daarom niet makkelijk te behandelen. Er is een brede waaier aan behandelmethodes en interventies en toch zien we vaak zien een traag en/of onvolledig herstel van functie met de nodige frustraties bij zowel patiënt als therapeut.

Wat leert EBP ons over het behandelen van deze tendinopathieën? Welke behandelmethodes en interventies blijken het meeste effect te hebben? En welke net niet? Zijn er behandelmethodes die net gecontraïndiceerd zijn? Dhr. Peter Pollet geeft met deze lezing een up-to-date overzicht van de recente literatuur en reikt richtlijnen aan om een zo adequaat mogelijke behandeling volgens EBP in te stellen.

Alle informatie en inschrijving via deze link